EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w sesji I/2024 w dniu 24 maja 2024 r.

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady:

  • o godzinie 10:00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach)
  • o godzinie 13:00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach)

w Budynku Instytutu Geodezji i Budownictwa WG UWM w Olsztynie, ul. Heweliusza 4 w 2.16.

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodów osobistych!

Na egzamin należy zgłosić się na konkretną godzinę osobiście zgodnie z zawiadomieniem.

Osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Wyniki z egzaminów pisemnych komisje podadzą bezpośrednio po sprawdzeniu zestawów testowych.

Ostateczna godzina egzaminu ustnego zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej W-MOIIB w dniu 24 maja 2024 r.

Egzaminy ustne odbędą się w budynku NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1

UWAGA:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB informuje, iż nie udostępnia osobom zdającym egzamin ustny na uprawnienia budowlane papierowej wersji obowiązujących przepisów i norm, zapewni ich wersję cyfrową. Zdający egzamin ustny podczas przygotowywania się do odpowiedzi mogą posługiwać się przyniesionymi przez siebie tekstami aktów prawnych, Polskich Norm i Eurokodów, które nie powinny zawierać komentarzy, uzupełnień, wyjaśnień i innych notatek. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin, a także zakaz używania telefonów oraz innych nośników elektronicznych.

Informacja o egzaminach ustnych:

Egzaminy ustne odbywać się będą w budynku NOT od 25 maja – 04 czerwca 2024 r.

UWAGA:

Egzamin ustny będzie nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych

Przewodniczący Rady  Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza* na uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych,  która odbędzie się 24 czerwca 2024 r. w Hotelu Omega w Olsztynie, przy ul. Sielskiej 4a, godz. 12.00.

Jeżeli nie może Pan/Pani wziąć udziału w uroczystości uprzejmie prosimy o zawiadomienie biura Izby o tym fakcie w terminie do 11 czerwca br.

Informujemy, że biorąc udział w uroczystości wyraża Pan/Pani zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach związanych z uroczystością  – w celu budowania  pozytywnego wizerunku Warmińsko – Mazurskiej OIIB w przestrzeni publicznej i w mediach.

*Zaproszenie jest kierowane do osób z pozytywnym wynikiem egzaminu.

** Osoby z negatywnym wynikiem egzaminu otrzymają decyzję w formie listownej.

nr telefonu 89 522 29 95 , adres e-mail okk@wam.piib.org.pl

Aplikacja Uprawnienia Budowlane PIIB

Uwaga kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane: aplikacja do nauki przed egzaminem!

Od 11 marca 2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w trosce o jakość przygotowania kandydatów do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane udostępnia nową aplikację Uprawnienia Budowlane PIIB. Aplikacja jest jednym z elementów kampanii Zostań Inżynierem promującej rozwój kariery w branży budowlanej.

Bezpłatna aplikacja UB PIIB będzie dostępna wyłącznie dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych w najbliższej sesji egzaminacyjnej, którzy:

– są zarejestrowani na portalu PIIB w systemie rejestracji kandydatów,

– złożyli w OKK kompletny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych,

– uiścili opłatę za postępowanie kwalifikacyjne.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB już sukcesywnie potwierdza w systemie rejestracji kandydatów, którzy spełniają te warunki.

Aplikacja UB PIIB będzie dostępna dla kandydata od chwili uzyskania z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uprawnienia do jej użytkowania i będzie aktywna do czwartku 23 maja 2024 r., to jest do ostatniego dnia przed egzaminem testowym.

Aplikacja na urządzenia mobilne, telefony i tablety pracujące w systemach iOS lub Android będzie ułatwiała opanowanie wiedzy o przepisach i normach niezbędnej do zdania egzaminu testowego. W aplikacji będzie można zapoznać się z podstawami prawnymi poszczególnych pytań testowych. Będzie w niej można przeprowadzić samodzielnie próbne egzaminy o zakresie i ilości pytań dostosowanych do specjalności i zakresu pożądanych uprawnień budowlanych. Pytania w aplikacji UB PIIB będą zgodne z pytaniami z bazy pytań testowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Proces rejestracji i używania aplikacji oraz wszystkie informacje dotyczące produktu znajdują się na stronie:

https://uprawnienia.piib.org.pl/rejestracja

Aplikacja będzie dostępna w sklepach:

Ewentualne pytania i spostrzeżenia dotyczące nowej aplikacji prosimy kierować na adres e-mailowy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

kwalifikacyjna@piib.org.pl

lub pod numer telefonu 22-828-31-89 wew. 103

Runęło rusztowanie. III edycja BMR.

W dniu 17.05.2024 r. odbyły się III Mistrzostwa Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań w Olsztynie.

BMR – Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań to największe wydarzenie budowlane branży rusztowaniowej w Polsce, które w jednym miejscu zgromadziło przyszłych i obecnych inżynierów, kierowników budów, inspektorów budowlanych, bhp, właścicieli i pracowników firm budowlanych, rusztowaniowych i szalunkowych oraz osób związanych i ciekawych branży budowlanej z ukierunkowaniem na rusztowania i pracę na wysokości.

Podczas mistrzostw odbył się widowiskowy pokaz symulowanej katastrofy rusztowania połączony z ewakuacją poszkodowanych oraz pokazem pierwszej pomocy.
Kulminacją wydarzenia była debata pt. „Śmierć na rusztowaniu, czy nas na to stać?”.

Montaż rusztowań to praca wymagająca precyzji i skupienia, dlatego inicjatywy poprawy standardów bezpieczeństwa w tym obszarze są niezwykle istotne.
Jako jedni z patronów tej fantastycznej imprezy Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z obecnym na miejscu Przewodniczącym W-MOIIB Jarosławem Kuklińskim oraz z Wydziałem Geoinżynierii UWM w Olsztynie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Jacekiem Zabielskim promowaliśmy nasz samorząd, kształcenie wyższe techniczne i zawód inżyniera budownictwa.
Obecność naszego Samorządu i rangę tego wydarzenia zaznaczył również patronat Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wydawnictwa Inżynier budownictwa.

Wśród wystawców spotkaliśmy również inne zaprzyjaźnione instytucje, m.in:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Szkoły ZDZ w Olsztynie
Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Polski Czerwony Krzyż (PCK)
Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurskie
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie i wiele innych.

Dziękujemy za organizację i zaangażowanie firmie Rusztowania JURGO i Robertowi Jurkiewiczowi oraz Centrum Szkoleń Branżowych ZDZ w Olsztynie i Sebastianowi Kogut. Już dziś odliczamy czas do kolejnej edycji.

Do obecności dużej grupy młodzieży uczniów średnich szkół technicznych przyczyniła się Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, która zasponsorowała autokary.

Do zobaczenia.

V Mistrzostwa Polski w Strzelectwie Sportowym

Mistrzostwa zorganizowane były przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
Turniej strzelecki poprzedzony był wycieczką na budowę największego węzła przesiadkowego w Polsce : Dworzec Zachodni w Warszawie.
Strzelania odbyły się w poniższych kategoriach :
Psp10z13 (pistolet sportowy)
Pcz10z13 (pistolet centralnego zapłonu)
Ppn10z13 (pistolet pneumatyczny)
Ksp10z13 (karabin sprotowy)
S5 (strzelba, strzelanie do rzutków)
Zawody rozpoczęły się o godzinie 14.00 a zakończyły w części strzeleckiej o godz. 18.00.
To był dzień pełen wrażeń i pasjonującej rywalizacji.
W godzinach 18.30 już poza terenem strzelnicy odbyło się szkolenie na temat Fortyfikacji polowych – zasady wznoszenia, przykładowe konstrukcje.
O godzinie 20.00 sędziowie zawodów byli gotowi do podania wyników zawodów.
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wywalczyła V miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz zdobyła wiele medali w dyscyplinach indywidualnych.
Zajęliśmy drużynowo I Miejsce w konkurencji Trap (strzelanie do rzutków)
Zajęliśmy drużynowo II Miejsce w konkurencji Pistolet pneumatyczny oraz Kole. Dariusz Rybaczyk zajął I Miejsce w klasyfikacji indywidualnej w Konkurencji Pistolet Centralnego Zapłon.
Gratulujemy Naszym zawodnikom uzyskanych wyników oraz pozostałym drużynom.
Podziękowania ze strony W-MOIIB popłynęły również dla organizatorów Mistrzostw czyli dla przedstawicieli Mazowieckiej OIIB.
Po ceremonii wręczenia nagród odbyła się kolacja na której nie zabrakło opowieści pełnych wrażeń z mijającego dnia.
Trudno opisać klimat tego spotkania zobaczcie sami.

Wyniki ogólne podamy po opublikowaniu przez organizatora.