No announcement available or all announcement expired.

Komisje i Zespoły

Print Friendly, PDF & Email


Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

Komisja Prawno-Regulaminowa

Komisja ds. Pomocy Materialnej Członkom Izby

Komisja ds. Odznaczeń

Komisja ds. usług transgranicznych

Zespół ds. przygotowania i realizacji inwestycji – budynku przeznaczonego na siedzibę W-MOIIB

Zespół ds. informacji publicznej W-MOIIB

Zespół ds. współpracy z samorządami i administracją rządową

Zespół ds. organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych W-MOIIB

Zespół ds. promocji zawodu inżyniera budownictwa