No announcement available or all announcement expired.

Biblioteka norm PKN – Portal PIIB

Print Friendly, PDF & Email


Informujemy, że osoby, które złożyły wniosek o nadanie uprawnień budowlanych do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mogą przez 6 miesięcy korzystać z dostępu on-line do biblioteki norm PKN – Portal PIIB – zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm.

Osoby zainteresowane dostępem do portalu proszone są o wypełnienie i przesłanie do biura Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wniosku o uzyskanie dostępu do biblioteki PKN.

Wnioski prosimy przesyłać na adres wam@wam.piib.org.pl.

W razie wątpliwości wszelkie informacje można uzyskać w dziale Ewidencji członków W-MOIIB pod numerem telefonu 89 527 72 02 lub w Uprawnieniach budowlanych pod numerem telefonu 89 522 29 95.

Logowanie do Biblioteki norm TUTAJ