No announcement available or all announcement expired.

Uchwały Prezydium 2013

Print Friendly, PDF & Email


 • 1P2013w sprawie wpisu nowych członków na listę W-MOIIB
 • 2P2013w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 3P2013w sprawie wznowienia członkostwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 4P2013 w sprawie indywidualnej
 • 5P2013w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 • 6P2013 w sprawie indywidualnej
 • 7P2013 w sprawie indywidualnej
 • 8P2013 w sprawie indywidualnej
 • 9P2013 w sprawie indywidualnej
 • 10P2013w sprawie dofinansowania kosztów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • 11P2013w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2012
 • 12P2013w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2012
 • 13P2013w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2013
 • 14P2013w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 15P2013w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 16P2013w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowania obowiązujących składek
 • 17P2013w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 18P2013 w sprawie indywidualnej
 • 19P2013w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 20P2013w sprawie zwieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 21P2013w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 22P2013w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 • 23P2013 w sprawie indywidualnej
 • 24P2013 w sprawie indywidualnej
 • 25P2013 w sprawie indywidualnej
 • 26P2013 w sprawie indywidualnej
 • 27P2013 w sprawie indywidualnej
 • 28P2013 w sprawie indywidualnej
 • 29P2013 w sprawie indywidualnej
 • 30P2013w sprawie wpisu nowych członków na listę W-MOIIB
 • 31P2013w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 32P2013w sprawie wznowienia członkostwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 33P2013w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 • 34P2013 w sprawie indywidualnej
 • 35P2013 w sprawie indywidualnej
 • 36P2013 w sprawie indywidualnej
 • 37P2013 w sprawie indywidualnej
 • 38P2013w sprawie nowelizacji budżetu na 2013 rok
 • 39P2013w sprawie przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego
 • 40P2013w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 41P2013w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 42P2013w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 43P2013w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 • 44P2013 w sprawie indywidualnej
 • 45P2013w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego na 2014 rok
 • 46P2013w sprawie dofinansowania kosztów spotkania okolicznościowego