No announcement available or all announcement expired.

Uchwały Rady 2014

Print Friendly, PDF & Email


Uchwały Rady z dnia 12.12.2014r.

Uchwały Rady z dnia 19.09.2014r.

Uchwały Rady z dnia 26.08.2014r.

 

 • 1R2014 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 2R2014 w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 •  3R2014 w sprawie wznowienia członkostwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 •  4R2014 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Rady
 •  5R2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu aa 2013r
 •  6R2014 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2013r
 •  7R2014 w sprawie przyjęcia planu budżetu na 2014r
 •  8R2014 w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji powołanych przez Okręgową Radę
 •  9R2014 w sprawie zmiany liczby delegatów na okręgowe zjazdy w kadencji 2014-2018
 •  10R2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez W-MOIIB działalności gospodarczej
 •  11R2014 w sprawie dofinansowania kosztów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 •  12R2014 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 •  13R2014 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 •  14R2014 w sprawie wznowienia członkostwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 •  15R2014 w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 •  16R2014 w sprawie skreślenia z listy członków W-MOIIB, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 •  17R2014  w sprawie indywidualnej
 •  18R2014 w sprawie indywidualnej
 •  19R2014 w sprawie indywidualnej
 •  20R2014 w sprawie indywidualnej
 •  21R2014 w sprawie zaleceń pokontrolnych
 •  22R2014 w sprawie ustalenia porządku obrad XIII Zjazdu
 •  23R2014 w sprawie ustalenia projektu Regulaminu obrad XIII Zjazdu
 •  24R2014 w sprawie ustalenia ramowego programu działania W-MOIIB na rok 2014
 •  25R2014 w sprawie przyznania ekwiwalentu delegatom XIII Zjazdu
 •  26R2014 w sprawie ustalenia treści sprawozdania z działalności Rady W-MOIIB na XIII Zjazd
 •  27R2014 w sprawie udzielenia rekomendacji dla projektów uchwał XIII Zjazdu
 •  28R2014 w sprawie ustalenia terminarza spotkań na okres kwiecień 2014 – kwiecień 2015
 •  29R2014 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 •  30R2014 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 •  31R2014 w sprawie wznowienia członkostwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 •  32R2014 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 •  33R2014 w sprawie indywidualnej
 •  34R2014 w sprawie skreślenia z listy członków W-MOIIB, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 •  35R2014 w sprawie indywidualnej
 •  36R2014 w sprawie indywidualnej
 •  37R2014 w sprawie indywidualnej
 •  38R2014 w sprawie ustalenia składu Prezydium i ukonstytuowania sie Rady W-MOIIB
 •  39R2014 w sprawie ustalenia osób upoważnionych do oświadczania woli w imieniu Rady W-MOIIB
 •  40R2014 w sprawie wyboru przewodniczących komisji o charakterze stałym w kadencji 2014-2018
 •  41R2014 w sprawie podziału zadań ramowego programu działania W-MOIIB w okresie od maja 2014r. do kwietnia 2014r.
 •  42R2014 w sprawie wpisu na listę W-MOIIB
 •  43R2014 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 • 44R2014 w sprawie wznowienia członkostwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 •  45R2014 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 •  46R2014 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Rady
 •  47R2014 w sprawie indywidualnej
 •  48R2014 w sprawie indywidualnej
 •  49R2014 w sprawie indywidualnej
 •  50R2014 w sprawie indywidualnej
 •  51R2014 w sprawie dopłat do spotkań integracyjnych i wyjazdów technicznych
 •  52R2014 w sprawie powołanie Zespołu ds. Działalności gospodarczej przy W-MOIIB
 •  53R2014 w sprawie przyjęcia regulaminu działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
 •  54R2014 w sprawie ustalania zasad rozliczania delegacji służbowych członkom W-MOIIB
 •  55R2014 w sprawie wyborów przewodniczących komisji o charakterze stałym
 •  56R2014 w sprawie powołania Zespołu ds. edycji strony internetowej W-MOIIB