No announcement available or all announcement expired.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Print Friendly, PDF & Email


Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wyznaczyła termin XLII sesji egzaminacyjnej – egzamin pisemny zaplanowany został na dzień 17 listopada 2023 r.

UWAGA: ZMIANA MIEJSCA EGZAMINU PISEMNEGO!!!

Budynek Instytutu Geodezji i Budownictwa WG UWM w Olsztynie, ul. Heweliusza 4, sala 2.16

 • 17 listopada 2023 r. godz. 10ºº – specjalność konstrukcyjno – budowlana
 • 17 listopada 2023 r. godz. 13ºº – pozostałe specjalności: hydrotechniczna, drogowa, kolejowa KOB, kolejowa SRK, mostowa, sanitarna, elektryczna i telekomunikacyjna

Egzamin ustny odbędzie się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Plac Konsulatu Polskiego 1, Olsztyn.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz o ponowny egzamin będą przyjmowane w terminach:

 1. wnioski o nadanie uprawnień budowlanych (pobierz ) w sesji jesiennej 2023 r. w terminie od 21 sierpnia do 01 września 2023 r.
 2. wnioski o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane (pobierz ) w sesji jesiennej 2023 r. w terminie od 04 do 08 września 2023 r.

Termin składania dokumentów na uprawnienia – zarejestruj wniosek online

Jednocześnie przypominamy, że sesja egzaminacyjna zostanie przeprowadzona przy zachowaniu szczególnych wymogów sanitarnych.

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie internetowej.

UWAGA: numer rachunku do wpłaty opłat kwalifikacyjnych
Bank Millenium 58 1160 2202 0000 0005 2900 9921

OPIS PRZELEWU:

Tytuł przelewu opłaty za egzamin musi umożliwiać identyfikację osoby, w imieniu której jest dokonywana, tj. musi w opisie zawierać: sformułowanie: postępowanie kwalifikacyjne (lub egzamin), imię i nazwisko osoby starającej się o uprawnienia budowlane, specjalność uprawnień (w skrócie).

np.:
I RATA – KWALIFIKACJA- JAN KOWALSKI- Sanitarna

II RATA – EGZAMIN TESTOWY – JAN KOWALSKI – Konstrukcyjno- budowlana

II RATA – EGZAMIN USTNY- JAN KOWALSKI- Elektryczna

Osoby, które uzyskały już uprawnienia budowlane i zamierzają pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, zapraszamy do kontaktu z Ewidencją członków w sprawie wpisu na listę członków – 89 527 72 02.

Poniżej procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane:

Procedura bezpieczeństwa

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Okresy praktyki wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne prosimy wnosić na rachunek bankowy
W-MOIIB 58 1160 2202 0000 0005 2900 9921

Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa wyjaśniają treść otrzymanych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
W celu otrzymania informacji należy złożyć pisemny wniosek załączając kopię decyzji, której treść budzi wątpliwości.
Wnioski można składać osobiście w biurze W-MOIIB lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres biura W-MOIIB Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn.

Przykładowe wyjaśnienia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych można znaleźć tutaj

Dokumenty do pobrania:

Numer TERYT można znaleźć tutaj.

Nowe zasady nadawania uprawnień budowlanych regulują przepisy art. 12 – 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) rozporządzenie można znaleźć tutaj

Praktykę zawodową odbytą przed 1 stycznia 1995 r. dokumentuje się w formie zaświadczenia. Przykładowy wzór zaświadczenia, zawierający informacje niezbędne dla oceny prawidłowości praktyki zawodowej, można znaleźć TUTAJ.

Biuro Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB
(pokój nr 213) czynne:

  • poniedziałek    08.00 – 16.00
  • wtorek               07.00 – 15.00
  • środa                  07.00 – 15.00
  • czwartek            07.00 – 15.00
  • piątek                 07.00 – 15.00

nr  tel. 89 522 29 95; adres  mailowy okk@wam.piib.org.pl

nr konta do wpłat opłaty kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej:

Millenium Bank 58 1160 2202 0000 0005 2900 9921