No announcement available or all announcement expired.

Uchwały Prezydium 2014

Print Friendly, PDF & Email


Uchwały Prezydium z dnia 28.11.2014r.

Uchwały Prezydium z dnia 14.10.2014r.

Uchwały Prezydium z dnia 29.07.2014r.

Uchwały Prezydium z dnia 24.06.2014r.

 • 1P2014w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 2P2014w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 3P2014w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 4P2014w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 5P2014w sprawie skreślenia z listy członków W-MOIIB, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 • 6P2014 w sprawie indywidualnej
 • 7P2014 w sprawie indywidualnej
 • 8P2014 w sprawie indywidualnej
 • 9P2014w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 10P2014w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 11P2014w sprawie wznowienia członkostwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 12P2014w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 13P2014w sprawie skreślenia z listy członków W-MOIIB, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 • 14P2014 w sprawie indywidualnej
 • 15P2014w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2013r
 • 16P2014w sprawie przyjęcia bilansu za 2013r
 • 17P2014w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2014r
 • 18P2014w sprawie zasad (polityki) rachunkowości
 • 19P2014w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 20P2014w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 • 21P2014w sprawie wznowienia członkostwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 22P2014w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB
 • 23P2014 w sprawie indywidualnej
 • 24P2014 w sprawie indywidualnej
 • 25P2014 w sprawie indywidualnej