No announcement available or all announcement expired.

Odznaczenia przepisy

Print Friendly, PDF & Email


Odznaczenia i odznaki honorowe

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do przekazywania wniosków o nadanie naszym członkom następujących
odznaczeń i odznak honorowych:

I. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
• Medal za Długoletnią Służbę
• Krzyż Zasługi
• Order Odrodzenia Polski

Tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych reguluje:
Informacja: o orderach i odznaczeniach przyznawanych przez Prezydenta RP.doc [1]
• Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf [2a] [2b]
• Ustawa o orderach i odznaczeniach.pdf [3]
• Wniosek: o nadanie orderu lub odznaczenia.doc [4]
• Wniosek: o nadanie medalu za długoletnią służbę.doc [5]
• Wniosek: Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (Krajowy Rejestr Karny).doc [6]
II. MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
• Odznaka Honorowa – „Za zasługi dla budownictwa”
• Odznaka Honorowa – „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”
• Odznaka Honorowa – „Zasłużony dla Energetyki”
• Odznaka Honorowa – „Zasłużony dla drogownictwa”

Tryb nadawania odznaczeń resortowych reguluje:
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia. [7] (druk wniosku [18])
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. [8]
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia. [9]
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla drogownictwa”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia. [10]
III. MINISTRA ŚRODOWISKA
• Odznaka Honorowa – „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Tryb nadawania odznaczeń resortowych reguluje:
• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. [11]
IV. Marszałka Województwa warmińsko-Mazurskiego
• Odznaka Honorowa – „za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Tryb nadawania odznaczeń resortowych reguluje:
• Uchwała Nr XXXIV/478/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jej wzoru oraz zasad i trybu wyróżniania i sposobu noszenia. – regulamin [12] i wniosek [13]

 

V. POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
• Odznaka Honorowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: odznaka jest przyznawana jako:
▫ Srebrna odznaka PIIB
▫ Złota odznaka PIIB
• Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Tryb nadawania odznaczeń PIIB reguluje:
• Uchwała Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów budownictwa z dnia 23 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. [14] oraz zał. Nr 1 do uchwały [15]
• Uchwała Nr 21/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów budownictwa z dnia 23 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia okolicznościowego medalu „Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”. [16] oraz zał. Nr 1 do uchwały [17]