No announcement available or all announcement expired.

Uchwały Prezydium 2012

Print Friendly, PDF & Email


 • 1P2012w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 2P2012w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 3P2012w sprawie wznowienia członkostwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 4P2012w sprawie skreślenia z listy członków W-MOIIB, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 • 5P2013w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 • 6P2014 w sprawie indywidualnej
 • 7P2015 w sprawie indywidualnej
 • 8P2016 w sprawie indywidualnej
 • 9P2017 w sprawie indywidualnej
 • 10P2012 w sprawie indywidualnej
 • 11P2012 w sprawie indywidualnej
 • 12P2012 w sprawie indywidualnej
 • 13P2012 w sprawie indywidualnej
 • 14P2012 w sprawie indywidualnej
 • 15P2012w sprawie ustalenia terminu XI Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
 • 16P2012w sprawie powołania zespołu organizacyjnego obchodów jubileuszu 10 lecia istnienia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa zaplanowanego na wrzesień 2012r.
 • 17P2012w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2011 rok
 • 18P2012w sprawie przyjęcia bilansu za 2011 rok
 • 19P2012w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2012 rok
 • 20P2012w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 21P2012w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 22P2012w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 23P2012w sprawie skreślenia z listy członków W-MOIIB, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 • 24P2012w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 25P2012 w sprawie indywidualnej
 • 26P2012 w sprawie indywidualnej
 • 27P2012 w sprawie indywidualnej
 • 28P2012 w sprawie indywidualnej
 • 29P2012 w sprawie indywidualnej
 • 30P2012 w sprawie indywidualnej
 • 30AP2012w sprawie częściowego pokrycia kosztów szkoleń
 • 31P2012w sprawie wpisu nowych członków na listę członków W-MOIIB
 • 32P2012w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 33P2012w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 • 34P2012w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 35P2012w sprawie skreślenia z listy członków W-MOIIB w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 • 36P2012 w sprawie indywidualnej
 • 37P2012 w sprawie indywidualnej
 • 38P2012 w sprawie indywidualnej
 • 39P2012 w sprawie indywidualnej
 • 40P2012 w sprawie indywidualnej
 • 41P2012 w sprawie indywidualnej
 • 42P2012 w sprawie indywidualnej
 • 43P2012w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 44P2012w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na włsną prośbę
 • 45P2012w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 46P2012w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 47P2012w sprawie skreślenia z list członków W-MOIIB, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 • 48P2012 w sprawie indywidualnej
 • 49P2012 w sprawie indywidualnej
 • 50P2012 w sprawie indywidualnej
 • 51P2012 w sprawie indywidualnej
 • 52P2012 w spawie indywidualnej
 • 53P2012 w sprawie indywidualnej
 • 54P2012w sprawie dofinansowania kosztów spotkania okolicznościowego
 • 55P2012w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 56P2012w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 57P2012w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 58P2012w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 • 59P2012 w sprawie indywidualnej
 • 60P2012 w sprawie indywidualnej
 • 61P2012 w sprawie indywidualnej
 • 62P2012 w sprawie indywidualnej
 • 63P2012w sprawie nowelizacji budżetu na rok 2012
 • 64P2012w sprawie prowizorium budżetu na rok 2013