No announcement available or all announcement expired.

Uchwały Prezydium 2011

Print Friendly, PDF & Email


 • 1P2011w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 2P2011w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 3P2011w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 4P2011w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 5P2011 w sprawie indywidualnej
 • 6P2011 w sprawie indywidualnej
 • 7P2011 w sprawie indywidualnej
 • 8P2011 w sprawie indywidualnej
 • 9P2011w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 rok
 • 10P2011w sprawie przyjęcia bilansu za 2010 rok
 • 11P2011w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2011 rok
 • 12P2011w sprawie dofinansowania kosztów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • 13P2011w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 14P2011w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 15P2011w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 16P2011w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 17P2011 w sprawie indywidualnej
 • 18P2011w sprawie wpisu nowych członków na listę W-MOIIB
 • 19P2011w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 20P2011w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 21P2011w sprawie wpisu nowych członków na listę W-MOIIB
 • 22P2011w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 23P2011w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 24P2011w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 25P2011w sprawie skreślenia z listy członków W-MOIIB, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
 • 26P2011 w sprawie indywidualnej
 • 27P2011 w sprawie indywidualnej
 • 28P2011 w sprawie indywidualnej
 • 29P2011 w sprawie indywidualnej
 • 30P2011 w sprawie indywidualnej
 • 31P2011 w sprawie indywidualnej
 • 32P2011w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 33P2011w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 34P2011w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 35P2011w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 36P2011 w sprawie indywidualnej
 • 37P2011 w sprawie indywidualnej
 • 38P2011w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 • 39P2011w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 • 40P2011w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 41P2011w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 42P2011 w sprawie indywidualnej
 • 43P2011 w sprawie indywidualnej
 • 44P2011w sprawie nowelizacji budżetu na 2011 rok
 • 45P2011w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego na 2012 rok