No announcement available or all announcement expired.

Uchwały Rady 2010

Print Friendly, PDF & Email


 • 1R2010 w sprawie wpisu na listę W-MOIIB
 • 2R2010 w sprawie zawieszenia w sprawach członka na własną prośbę
 • 3R2010 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowania obowiązujących należności
 • 4R2010 w sprawie indywidualnej
 • 5R2010 w sprawie indywidualnej
 • 6R2010 w sprawie indywidualnej
 • 7R2010 w sprawie indywidualnej
 • 8R2010 w sprawie indywidualnej
 • 9R2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji pozastatutowych w okresie od maja 2009 roku do marca 2010 roku
 • 10R2010 w sprawie unieważnienia wyborów delegatów na okręgowy zjazd w obwodzie nr 11
 • 11R2010 w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd w obwodzie nr 11 w Olsztynie
 • 12R2010 w sprawie indywidualnej
 • 13R2010 w sprawie indywidualnej
 • 14R2010 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 15R2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 • 16R2010 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 • 17R2010 w sprawie indywidualnej
 • 18R2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 • 19R2010 w sprawie indywidualnej
 • 20R2010 w sprawie przyjęcia planu budżetu na 2010 rok
 • 21R2010 w sprawie zmiany liczby delegatów na okręgowe zjazdy w kadencji 2010-2014
 • 22R2010 w sprawie ustalenia porządku obrad IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 • 23R2010 w sprawie ustalenia projektu Regulaminu obrad IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 • 24R2010 w sprawie przyznania ekwiwalentu delegatom IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 • 25R2010 w sprawie ustalenia treści sprawozdania z działalności Rady w okresie II kadencji
 • 26R2010 w sprawie udzielenia rekomendacji dla projektów uchwał IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
 • 27R2010 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 28R2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 • 29R2010 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowoania obowiązujących należności
 • 30R2010 w sprawie indywidualnej
 • 31R2010 w sprawie indywidualnej
 • 32R2010 w sprawie indywidualnej
 • 33R2010 w sprawie ukonstytuowania się Rady W-MOIIB oraz ustalenia składu Prezydium Rady
 • 34R2010 w sprawie wyboru zastępców przewdniczącego Rady W-MOIIB
 • 35R2010 w sprawie wyboru sekretarza Rady W-MOIIB i jego zastępcy
 • 36R2010 w sprawie wyboru skarbnika Rady W-MOIIB i jego zastępcy
 • 37R2010 w sprawie wyboru członków Prezydium Rady W-MOIIB
 • 38R2010 w sprawie ustalenia osób upoważnionych do oświadczania woli w imieniu Rady W-MOIIB
 • 39R2010 w sprawie wyboru Prezydium Rady W-MOIIB
 • 40R2010 w sprawie indywidualnej
 • 41R2010 w sprawie powołania komisji pozastatutowych
 • 42R2010 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 43R2010 w sprawie zawieszenia wprawach członka na własną prośbę
 • 44R2010 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 • 45R2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka
 • 46R2010 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady w dniu 27 maja 2010r.
 • 47R2010 w sprawie indywidualnej
 • 48R2010 w sprawie indywidualnej
 • 49R2010 w sprawie indywidualnej
 • 50R2010 w sprawie indywidualnej
 • 51R2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 • 52R2010 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 53R2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 • 54R2010 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu należności
 • 55R2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 56R2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 • 57R2010 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 6 sierpnia 2010r.
 • 58R2010 w sprawie indywidualnej
 • 59R2010 w sprawie indywidualnej
 • 60R2010 w sprawie indywidualnej
 • 61R2010 w sprawie indywidualnej
 • 62R2010 w sprawie indywidualnej
 • 63R2010 w sprawie zmiany uchwały nr 39/R/2010 Rady W-MOIIB z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyborów Prezydium Rady W-MOIIB
 • 64R2010 w sprawie powołania Przewodniczącego do Komisji ds. Odznaczeń oraz zmiany uchwały nr 26/P/2010 w sprawie powołania komisji pozastatutowych
 • 65R2010 w sprawie nowelizacji planu budżetu na 2010 rok
 • 66R2010 w sprawie ustalenia osób upoważnionych do oświadczania woli w imieniu Rady W-MOIIB
 • 67R2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji Ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń W-MOIIB
 • 68R2010 w sprawie wpisu na listę członków W-MOIIB
 • 69R2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 • 70R2010 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 • 71R2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 • 72R2010 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady
 • 73R2010 w sprawie indywidualnej
 • 74R2010 w sprawie indywidualnej
 • 75R2010 w sprawie indywidualnej
 • 76R2010 w sprawie indywidualnej
 • 77R2010 w sprawie indywidualnej
 • 78R2010 w sprawie indywidualnej
 • 79R2010 w sprawie prowizorium budżetowego na 2011 rok
 • 80R2010 w sprawie zmiany tytułu uchwał
 • 81R2010 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom W-MOIIB
 • 82R2010 w sprawie prenumeraty czasopism na 2011 rok
 • 83R2010 w sprawie zmiany uchwały 67/R/2010
 • 84R2010 w sprawie indywidualnej