No announcement available or all announcement expired.

Uchwały Prezydium 2010

Print Friendly, PDF & Email


 • 1P2010 w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 •  2P2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 •  3P2010 w sprawie wznowienia członkostwa po uregulowaniu obowiązujących należności
 •  4P2010 w sprawie indywidualnej
 •  5P2010 w sprawie indywidualnej
 •  6P2010 w sprawie indywidualnej
 •  7P2010 w sprawie indywidualnej
 •  8P2010 w sprawie indywidualnej
 •  9P2010 w sprawie indywidualnej
 •  10P2010 w sprawie indywidualnej
 •  11P2010 w sprawie indywidualnej
 •  12P2010 w sprawie indywidualnej
 •  13P2010 w sprawie indywidualnej
 •  14P2010 w sprawi przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2009 rok
 •  15P2010 w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 •  16P2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 •  17P2010 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 •  18P2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 •  19P2010 w sprawie wpisu nowych członków na listę W-MOIIB
 •  20P2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 •  21P2010 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 •  22P2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka izby
 •  23P2010 w sprawie indywidualnej
 •  24P2010 w sprawie zatwierdzenia ramowego programu działania W-MOIIB na okres od maja 2010 do kwietnia 2011 oraz w sprawie podziału zadań ramowego programu działań W-MOIIB w okresie maj 2010 – kwiecień 2011
 •  25P2010 w sprawie ustalenia kandydatów do organów Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa
 •  26P2010 w sprawie powołania komisji pozastatutowych
 •  27P2010 w sprawie ustalenia terminarza spotkań
 •  28P2010 w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 •  29P2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 •  30P2010 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 •  31P2010 w sprawie indywidualnej
 •  32P2010 w sprawie indywidualnej
 •  33P2010 w sprawie indywidualnej
 •  34P2010 w sprawie indywidualnej
 •  35P2010 w sprawie indywidualnej
 •  36P2010 w sprawie indywidualnej
 •  37P2010 w sprawie indywidualnej
 •  38P2010 w sprawie zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia członków W-MOIIB od NNW z firmą Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 •  39P2010 w sprawie darowizny dla członków W-MOIIB w formie ubezpieczenia członków od NNW
 •  40P2010 w sprawie wpisu nowych członków na listę W-MOIIB
 •  41P2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka na własną prośbę
 •  42P2010 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 •  43P2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 •  44P2010 w sprawie indywidualnej
 •  45P2010 w sprawie indywidualnej
 •  46P2010 w sprawie powołania Zespołu ds. możliwości podjęcia działalności gospodarczej przez W-MOIIB
 •  47P2010 w sprawie wpisania nowych członków na listę W-MOIIB
 •  48P2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka W-MOIIB na własną prośbę
 •  49P2010 w sprawie wznowienia członkowstwa po uregulowaniu obowiązujących składek
 •  50P2010 w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
 •  51P2010 w sprawie skreślenia z listy członków W-MOIIB w zawiązku ze zmianą miejsca zamieszkania
 •  52P2010 w sprawie indywidualnej
 •  53P2010 w sprawie indywidualnej
 •  54P2010 w sprawie indywidualnej
 •  55P2010 w sprawie indywidualnej
 •  56P2010 w sprawie indywidualnej
 •  57P2010 w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego na 2011 rok
 •  58P2010 w sprawie zmiany nazwy Komisji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń oraz zmiany uchwały w sprawie uchwały nr 26/P/2010 w sprawie powołania komisji pozastatutowych