No announcement available or all announcement expired.

Wiadomości

Szanowne koleżanki i koledzy, zakończyły się egzaminy na uprawnienia budowlane. Przedstawiamy statystykę dotyczącą zdawalności z podziałem na specjalności. Wyniki egzaminu testowego Wyniki egzaminu ustnego Zestawienie wyników egzaminów w W-MOIIB w sesji XLIII Do egzaminu... Sprawdźcie koniecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Możliwości i cele :– Funkcjonalność : KKP to narzędzie, które usprawnia, profesjonalizuje i czyni realizację projektów budowlanych bardziej przejrzystą.– Korzyści : Umożliwia inżynierom skupienie się na... W dniu 06 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze po Zjeździe Sprawozdawczym W-MOIIB posiedzenie Okręgowej Rady W-MOIIB, a drugie w tym roku.Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący W-MOIIB Jarosław Kukliński.Głównymi tematami obrad były : W dniach 30.05-02.06.2024 r. Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyjechali z Olsztyna o godzinie 6.00 w dniu 30.05 w kierunku Szczecina. A co zobaczyliśmy opisujemy poniżej i zamieszczamy fotograficzną relację. To był dobrze... Listy osób przystępujących do egzaminu ustnego w sesji I/2024 – KB Listy osób przystępujących do egzaminu ustnego w sesji I/2024 – IS, IH, ID, IM, IE, IT, KOB HARMONOGRAM egzaminów ustnych 25 maja –... Wyniki egzaminu pisemnego z dn. 24.05.2024 r. – specjalność KB Wyniki egzaminu pisemnego z dnia 24.05.2024 r. – specjalności IS, IH, ID, IM, IE, IT, KOB Egzamin testowy na uprawnienia budowlane odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady: w Budynku Instytutu Geodezji i Budownictwa WG UWM w Olsztynie, ul. Heweliusza...

zobacz wszystkie wiadomości »