No announcement available or all announcement expired.

Skład Organów W-MOIIB kadencja VI (2022-2026)

Print Friendly, PDF & Email


Prezydium Rady W-MOIIB :

JAROSŁAW KUKLIŃSKI – Przewodniczący Rady

————————————————————————————-

JANUSZ NOWAK – Zastępca Przewodniczącego

————————————————————————————-

RAFAŁ MIKSA – Sekretarz

————————————————————————————-

MARIAN ZDUNEK – Z-ca Sekretarza

————————————————————————————-

ARKADIUSZ GNIEWKOWSKI – Skarbnik

————————————————————————————-

JAN KASPROWICZ – Z-ca Skarbnika

————————————————————————————-

TOMASZ KRAWEĆ – Członek Prezydium

————————————————————————————-

KAZIMIERZ NOWICKI – Członek Prezydium

————————————————————————————-

MAREK ALEKSIEJCZUK – Członek Prezydium

————————————————————————————–

Okręgowa Rada

PIOTR BOGACZ

————————————————————————————-

BARTOSZ DĄBROWSKI

————————————————————————————-

MARIUSZ DOBRZENIECKI

————————————————————————————-

CEZARY KONDRATOWICZ

————————————————————————————-

MAREK LASMANOWICZ

————————————————————————————-

FRANCISZEK MACKOJĆ

————————————————————————————-

MACIEJ NOWAK

————————————————————————————-

MAJA TARGOŃSKA

————————————————————————————-

TERESA SIEMIĄTKOWSKA

————————————————————————————-

ANNA SZYMAŃSKA

————————————————————————————-

PAWEŁ WIŚNIEWSKI

————————————————————————————-

JAN ŻEMAJTYS

————————————————————————————-

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Sylwia Kierdelewicz – Przewodnicząca

————————————————————————————-

1. SYLWIA TOMCZUK – Z-ca Przewodniczącej

————————————————————————————-

2. WALDEMAR MATYSIAK – Sekretarz

————————————————————————————-

3. BEATA DALECKA

————————————————————————————-

4. JERZY MAŃKUT

————————————————————————————-

5. TOMISŁAW PORYCKI

————————————————————————————-

6. PRZEMYSŁAW STADNIK

————————————————————————————-

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Jacek Zabielski – Przewodniczący

————————————————————————————-

1.ANDRZEJ STASIOROWSKI – Z-ca Przewodniczącego

————————————————————————————-

2. MARIUSZ IWANOWICZ – Z-ca Przewodniczącego

————————————————————————————-

3. ELŻBIETA LASMANOWICZ – Sekretarz

————————————————————————————-

4. JAN CHOJECKI

————————————————————————————-

5. WOJCIECH DOBROWOLSKI

————————————————————————————-

6. ZENON DRABOWICZ

————————————————————————————-

7. KRZYSZTOF KLEMPKA

————————————————————————————-

8. MARTA KORDEK

————————————————————————————-

9. ANDRZEJ ŁASIŃSKI

————————————————————————————-

10. AGNIESZKA NIECIECKA

————————————————————————————-

11. BARBARA OTULAK

————————————————————————————-

12. SYLWESTER RĄCZKIEWICZ

————————————————————————————-

13. WOJCIECH RUDZKI

————————————————————————————-

14. TOMASZ SIKORSKI

————————————————————————————-

15. MACIEJ STAŚKIEWICZ

————————————————————————————-

16. KRYSTYNA STERCZEWSKA

————————————————————————————-

17. JAN SZCZĘSNY

————————————————————————————-

18. DARIUSZ URBAŃSKI

————————————————————————————-

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Mariusz Tomczuk – Przewodniczący

————————————————————————————-

1.PIOTR KRAWCZYŃSKI – Z-ca Przewodniczącego

————————————————————————————-

2. BARBARA PIECZYŃSKA – Sekretarz

————————————————————————————-

3. MICHAŁ ANZELL

————————————————————————————-

4. ŁUKASZ BORKOWSKI

————————————————————————————-

5. JACEK DEPTUŁA

————————————————————————————-

6. LESZEK GRYCZKO

————————————————————————————-

7. MARCIN LISOWSKI

————————————————————————————-

8. MIROSŁAW MILEJSKI

————————————————————————————-

9. MACIEJ POWĄZKA

————————————————————————————-

10. DANUTA RAFKA

————————————————————————————-

11. GRAŻYNA SKOWROŃSKA-PROCHNA

————————————————————————————-

12. PIOTR WĄDOŁOWSKI

————————————————————————————-

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Lilianna Majewska-Farjan – Rzecznik-Koordynator

————————————————————————————-

1. GRZEGORZ DANILEWICZ

————————————————————————————-

2. MARCIN DOBRZYŃSKI

————————————————————————————-

3. WITOLD GUTOWSKI

————————————————————————————-

4. MAREK KOWALCZYK

————————————————————————————-

5. JACEK MROZIŃSKI

————————————————————————————-

6. GRZEGORZ ORŁOWSKI

————————————————————————————-

7. DARIUSZ STECKI

————————————————————————————-

8. WALDEMAR TOMCZUK

————————————————————————————-

9. AGNIESZKA WIŚNIEWSKA

————————————————————————————-

Delegaci W-MOIIB na Zjazdy Krajowe PIIB

1. MARIUSZ DOBRZENIECKI

2. ARKADIUSZ GNIEWKOWSKI

3. JAROSŁAW KUKLIŃSKI

4. JANUSZ NOWAK

5. KAZIMIERZ NOWICKI

6. ANDRZEJ STASIOROWSKI

7. MARIAN ZDUNEK