No announcement available or all announcement expired.

Okręgowa Rada

Print Friendly, PDF & Email


Regulamin okręgowej rady

Posiedzenia Rady w I półroczu 2023 r.
16 marca
11 maja
30 czerwca

Posiedzenia Rady w II półroczu 2023 r.

28 września

15 grudnia