Informacja o składkach i opłacie na ubezpieczenie w 2024 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie PIIB została zamieszczona informacja o wysokości składek członkowskich oraz opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w 2024 roku.
W generatorach blankietów opłat oraz płatnościach PayU zostały przedstawione szczegółowe wyliczenia kwot do zapłaty w rozbiciu na ubezpieczenie, ilość miesięcy oraz okres za jaki płatność jest wymagana.
Dodatkowo w portalu została dodana plansza z informacją o naliczaniu składek do końca roku 2024.

Link do informacji o składkach.

IV Regionalne Forum Inżynierskie

W dniach 24-25 listopada br. w ApartHotel Termy Uniejów odbyło się IV Regionalne Forum Inżynierskie. Gospodarzem wydarzenia była Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Forum rokrocznie organizowane jest z inicjatywy Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa: Kujawsko-Pomorskiej, Mazowieckiej, Łódzkiej, Warmińsko-Mazurskiej i Pomorskiej. Tegoroczne Forum zostało objęte honorowym patronatem: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pełna relacja ………

Konkurs plastyczny „Świąteczna kartka W-MOIIB” startuje po raz ósmy!

Szanowni Członkowie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Kolejny raz mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkie Dzieci i Wnuki czynnych członków W-MOIIB do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Świąteczna kartka W-MOIIB”.

Prace przesyłane w ramach konkursu powinny być:
– tematycznie związane ze Świętami Bożego Narodzenia i budownictwem,
– wykonane za pomocą farb, kredek lub flamastrów,
– SAMODZIELNIE (!) namalowane przez Dzieci w wieku od 4 do 12 lat,
– w formacie A4 – imię i wiek Autora pracy wpisujemy na pierwszej stronie.

Pracę wraz z załącznikami (karta zgłoszenia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: integracja@wam.piib.org.pl 

Załącznik 1 (karta zgłoszenia)

Załącznik 2 (oświadczenie)

Jedynie Opiekun dziecka, którego praca wygra konkurs, zobowiązany będzie do dostarczenia dzieła w oryginale do biura W-MOIIB celem przeniesienia go w drukarni na papier i stworzenia niepowtarzalnej kartki świątecznej W-MOIIB.

Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach poprzez wiadomość e-mail lub drogą telefoniczną do Opiekunów.

Pamiętajcie !!! Prace nadesłane bez karty zgłoszenia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (bez załączników) nie będą rozpatrywane. Prosimy zachować wymagania dotyczące techniki, tzn. wykorzystanie farb, kredek lub flamastrów. Techniki np. wyklejania watą czy obsypywania brokatem – choć są niewątpliwie bardzo efektowne –  uniemożliwiają drukarni przeniesienie dzieła na papier.

Każdy z uczestników konkursu otrzyma drobny upominek, a autor zwycięskiej pracy otrzyma niespodziankę w postaci nagrody rzeczowej. Mamy nadzieję, że konkurs zostanie przez wszystkich pozytywnie odebrany i że nasze Dzieciaki chętnie wezmą w nim udział. Zwycięski rysunek/malunek/wiekopomne dzieło zostanie przeniesiony w drukarni na papier i w ten oto sposób otrzymamy niepowtarzalną, wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju kartkę świąteczną, którą roześlemy do zaprzyjaźnionych instytucji, urzędów i bratnich Izb!

Prace w formie scanu bądź zdjęcia prosimy przesyłać na e-mail: integracja@wam.piib.org.pl   z dopiskiem „Świąteczna kartka W-MOIIB” do dnia 03.12.2023 r.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny poniżej:

Regulamin

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Jarosław Kukliński

Przewodniczący Rady
Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa