Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych Sesja Jesień 2024 – terminy składania wniosków

Szanowni Państwo!

Terminy składania wniosków:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz o ponowny egzamin będą przyjmowane w terminach:

  1. wnioski o nadanie uprawnień budowlanych (pobierz ) w sesji jesiennej 2024 w terminie od 19 do 30 sierpnia 2024 r.
  2. wnioski o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane (pobierz ) w sesji jesiennej 2024 w terminie od 2 do 6 września 2024 r.

Osoby, które w poprzedniej sesji, tj. wiosna 2024, złożyły podanie (pisemnie lub mailowo) z informacją o chęci przeniesienia terminu egzaminu (pisemnego/ustnego) na sesję JESIENNĄ 2024, nie muszą ponawiać wniosku.

Przewiduje się, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2024 odbędzie się 22 listopada 2024 r.

Komplet dokumentów (sprawdź) należy składać w teczce!

Przypominamy, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz wnioski o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane należy składać w terminach wyznaczonych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Warmińsko – Mazurską OIIB.

Zarówno wnioski o nadanie uprawnień budowlanych jak i wnioski o ponowny egzamin złożone po wyznaczonych terminach na daną sesję egzaminacyjną będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

***

Informujemy, że w celu złożenia dokumentów na uprawnienia budowlane najpierw należy zalogować się do portalu PIIB w celu rejestracji wniosku i umówienia spotkania w biurze Warmińsko – Mazurskiej OIIB (należy wybrać termin i godzinę spotkania). Rejestracja wniosku o nadanie uprawnień budowlanych przeprowadzana jest na Portalu PIIB.

Osoby, które nie są członkami Izby powinny w pierwszej kolejności zarejestrować konto na Portalu PIIB (https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata) podając podstawowe dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer pesel). Na podany podczas rejestracji adres e-mail automatycznie wysyłany jest link w celu aktywacji konta. Po zalogowaniu się do Portalu PIIB użytkownik może zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.

Czynni członkowie Izby, aby zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych powinni zalogować się do Portalu PIIB na swoje konto członkowskie (https://portal.piib.org.pl/).

W trakcie rejestracji wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w pierwszym kroku należy podać adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy). Na podstawie podanego kodu pocztowego system sam określi Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. W kolejnym kroku wypełniamy formularz rejestracji wniosku i klikamy zatwierdź. Wybieramy termin złożenia dokumentów. Potwierdzenie wybranego terminu kończy proces rejestracji wniosku.

Uwaga! W trakcie wpisywania adresu zamieszkania prosimy o uważne podawanie danych ponieważ na podstawie wpisanego kodu pocztowego system automatycznie wybiera odpowiednią Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Po przejściu do kolejnego etapu rejestracji wniosku nie ma możliwości cofnięcia się do formularza z danymi miejsca zamieszkania czy też zmiany przypisanej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Uwaga! Wnioski zarejestrowane w systemie (Portal PIIB) należy złożyć również w wersji papierowej w biurze Izby. Dotyczy wniosków o nadanie uprawnień budowlanych jak i wniosków o ponowny egzamin.

************************************************

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych ( wraz z załącznikami) można składać osobiście w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB (pokój 204 a) lub przesyłać w w/w terminie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:
Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
pl. Konsulatu Polskiego 1, pok. 204 a
10-532 Olsztyn

************************************************