Aplikacja Uprawnienia Budowlane PIIB

Uwaga kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane: aplikacja do nauki przed egzaminem!

Od 11 marca 2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w trosce o jakość przygotowania kandydatów do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane udostępnia nową aplikację Uprawnienia Budowlane PIIB. Aplikacja jest jednym z elementów kampanii Zostań Inżynierem promującej rozwój kariery w branży budowlanej.

Bezpłatna aplikacja UB PIIB będzie dostępna wyłącznie dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych w najbliższej sesji egzaminacyjnej, którzy:

– są zarejestrowani na portalu PIIB w systemie rejestracji kandydatów,

– złożyli w OKK kompletny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych,

– uiścili opłatę za postępowanie kwalifikacyjne.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB już sukcesywnie potwierdza w systemie rejestracji kandydatów, którzy spełniają te warunki.

Aplikacja UB PIIB będzie dostępna dla kandydata od chwili uzyskania z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uprawnienia do jej użytkowania i będzie aktywna do czwartku 23 maja 2024 r., to jest do ostatniego dnia przed egzaminem testowym.

Aplikacja na urządzenia mobilne, telefony i tablety pracujące w systemach iOS lub Android będzie ułatwiała opanowanie wiedzy o przepisach i normach niezbędnej do zdania egzaminu testowego. W aplikacji będzie można zapoznać się z podstawami prawnymi poszczególnych pytań testowych. Będzie w niej można przeprowadzić samodzielnie próbne egzaminy o zakresie i ilości pytań dostosowanych do specjalności i zakresu pożądanych uprawnień budowlanych. Pytania w aplikacji UB PIIB będą zgodne z pytaniami z bazy pytań testowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Proces rejestracji i używania aplikacji oraz wszystkie informacje dotyczące produktu znajdują się na stronie:

https://uprawnienia.piib.org.pl/rejestracja

Aplikacja będzie dostępna w sklepach:

Ewentualne pytania i spostrzeżenia dotyczące nowej aplikacji prosimy kierować na adres e-mailowy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

kwalifikacyjna@piib.org.pl

lub pod numer telefonu 22-828-31-89 wew. 103