Posiedzenie Rady 06.06.2024 r.

W dniu 06 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze po Zjeździe Sprawozdawczym W-MOIIB posiedzenie Okręgowej Rady W-MOIIB, a drugie w tym roku.
Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący W-MOIIB Jarosław Kukliński.
Głównymi tematami obrad były :

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 14.03.2024 r.
 • Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniach 11.04.2024 r.
  i 09.05.2024 r.
 • Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 24.04.2024 r. i 22.05.2024 r.
 • Omówienie przebiegu obrad XXIII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB w dniu 12 kwietnia 2024 r. oraz omówienie wniosku zjazdowego.
 • Omówienie przydziału członkom Rady zakresu prac wynikających z ramowego programu działalności Izby na okres kwiecień 2024 – kwiecień 2025.
 • Informacje z przebiegu wiosennej sesji egzaminacyjnej.
 • Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB za 4 m-ce 2024 r.
 • Informacje w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 • Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 • Informacja z prac Zespołu ds. przygotowania i realizacji inwestycji.
 • Omówienie spotkań integracyjnych w roku 2024.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminarza posiedzeń Prezydium Rady i Rady W-MOIIB w II półroczu roku 2024.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego
  do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 • Sprawy różne i wniesione.
 • Zakończenie posiedzenia.