Kalkulator Kosztów Projektów dostępny już 10 czerwca 2024 r.

Sprawdźcie koniecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Możliwości i cele :
– Funkcjonalność : KKP to narzędzie, które usprawnia, profesjonalizuje i czyni realizację projektów budowlanych bardziej przejrzystą.
– Korzyści : Umożliwia inżynierom skupienie się na jakości pracy, zapewniając jednocześnie sprawiedliwe wynagrodzenie za ich wysiłek.
– Zakres : KKP to więcej niż tylko aplikacja – to kompleksowa strategia PIIB, której celem jest cyfrowa transformacja zawodu inżyniera i przywrócenie należytej renomy i wartości zawodowi Inżyniera.
– Rola PIIB : Zarząd PIIB jako inicjator zmian cyfrowych, promujący nowoczesne narzędzia pracy i podnoszący prestiż zawodu inżyniera.