XLIII Sesja egzaminacyjna. Decyzje wręczone.

WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH to zwieńczenie pracy jaką Kandydaci włożyli w zdanie niełatwych egzaminów na uprawnienia budowlane.

Uroczystość odbyła się dzisiaj 24.06.2024 r. w Omega Hotel*** Olsztyn. Otworzył ją Przewodniczący Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB Jacek Zabielski.

Rangę wydarzenia podkreślili zaproszeni Goście, a wśród nich :
– Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
– Marian Zdunek – Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB
– Radosław Buczek – członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB
– Franciszek Mackojć – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB
– Małgorzata Seweryn – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– Krzysztof Śmieciński – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Miasto Olsztyn
– Joanna Sopella – Z-ca Wojewódzkiego Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
– Tomasz Kawałko – Z-ca Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
– Daniel Konkel – Dyrektor oddziału terenowego UDT w Olsztynie
– Dariusz Popielarczyk – Dziekan Wydział Geoinżynierii UWM w Olsztynie
– Urszula Filipkowska- Prodziekan ds.kształcenia Wydziału Geoinżynierii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– Robert Wójcik – Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM w Olsztynie
– Lidia Nowacka – Dyrektor Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie 
– Grzegorz Górski – Dyrektor Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
– Agnieszka Mogielnicka – Wiceprzewodnicząca Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP
– Józef Szarek – Wiceprezes Okręgowe Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie

Byli też z nami członkowie Prezydium, Przewodniczący Organów oraz członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

…i najważniejsi tego dnia

INŻYNIEROWIE odbierający decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wraz z bliskimi.
Witamy Was na pokładzie i jeszcze raz wszystkim GRATULUJEMY !!!

Przedstawiamy skróconą statystykę z zakończonej XLIII sesji egzaminacyjnej w W-MOIIB.

 • Do egzaminu pisemnego w tej sesji przystąpiło 114 osób.
  – Do egzaminu ustnego: 154 osoby
  – 99 osób uzyskało wynik pozytywny,
  w 7 specjalnościach:
  – konstrukcyjno – budowlanej – 50 osób
  – drogowej – 16 osób
  – mostowej – 1 osoba
  – sanitarnej – 18 osób
  – elektrycznej – 9 osób
  – kolejowej – kolejowe obiekty budowlane – 2 osoby
  – telekomunikacyjnej – 3 osoby

Ogólna zdawalność egzaminu na uprawnienia budowlane w naszej Izbie to 76,49 %.

https://drive.google.com/file/d/1-HvbKgjxMHqdPx7YTso28yFTM0d1hRhv/view?usp=drive_link