Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych 24.06.2024 r.

Szanowne koleżanki i koledzy,

zakończyły się egzaminy na uprawnienia budowlane.


Przedstawiamy statystykę dotyczącą zdawalności z podziałem na specjalności.

Wyniki egzaminu testowego

Wyniki egzaminu ustnego

Zestawienie wyników egzaminów w W-MOIIB w sesji XLIII

Do egzaminu testowego w dniu 24 maja br. w 8 specjalnościach podeszło 114 osób, wynik pozytywny uzyskało 105 osób.  Do egzaminu ustnego podeszło 154 osób, wynik pozytywny otrzymało 100 osób.

Cieszymy się, że powiększa się grono osób mogących pełnić samodzielne funkcje w budownictwie. Gratulujemy pozytywnych wyników i zapraszamy na uroczystość wręczenia.

Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza* na uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych,  która odbędzie się 24 czerwca 2024 r. w hotelu Omega w Olsztynie, przy ul. Sielskiej 4a. Początek o godz. 12.00.

Program uroczystości:

12.00 – 12.15 Słowo wstępne Przewodniczącego Rady W-MOIIB i Przewodniczącego OKK W-MOIIB

12.15 – 12.30 Składanie ślubowania, wręczanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

12.30 – 12.45 Wystąpienia zaproszonych gości

12.45 – 14.00 Zakończenie uroczystości – słodki poczęstunek

Uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie udziału lub braku uczestnictwa do 14 czerwca br.

Informujemy, że biorąc udział w uroczystości wyraża Pan/Pani zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach związanych z uroczystością  – w celu budowania  pozytywnego wizerunku Warmińsko – Mazurskiej OIIB w przestrzeni publicznej i w mediach.

* Zaproszenie jest kierowane do osób z pozytywnym wynikiem egzaminu.

** Osoby z negatywnym wynikiem egzaminu otrzymają decyzję w formie listownej.

nr telefonu 89 522 29 95, adres mail okk@wam.piib.org.pl