Informacja z przebiegu III posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady W–MOIIB

W dniu 29 lipca 2014 roku w siedzibie W-MOIIB odbyło się III posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady W-MOIIB w Olsztynie.

Obrady Prezydium W-MOIIB prowadził Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady W-MOIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium W-MOIIB, zebrani zapoznali się z informacją o przebiegu XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, który odbył się w dniach 27-28 czerwca 2014 r. w Warszawie. W organach PIIB w IV kadencji W-MOIIB reprezentować będzie dwóch naszych członków: w Krajowej Radzie PIIB kol. Mariusz Dobrzeniecki, a w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym kol. Marian Zdunek. czytaj dalej Informacja z przebiegu III posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady W–MOIIB