UWAGA WAŻNE: indywidualne konta w izbie okręgowej W-MOIIB

Szanowni Państwo, członkowie W-MOIIB !

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca września 2014r., każdy członek izby posiada indywidualne konto w izbie okręgowej (W-MOIIB).
Odpowiednie numery kont będą generowane na wysyłanych przez PIIB blankietach opłat dostarczanych
co miesiąc wraz z czasopismem „Inżynier Budownictwa”.
Indywidualny numer konta jest także także dostępny na stronie www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków”

Prosimy o zwrócenie uwagi przy dokonywaniu wpłat oraz dokonanie stosownych zmian w przelewach zdefiniowanych.

Bliższych informacji na temat kont indywidualnych udziela dział ewidencji członków pod nr tel. (89) 527-72-02 lub w siedzibie W-MOIIB, Pl. Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie.