Obchody Dnia Budowlanych W-MOIIB 19.09.2014r.

W dniu 19 września 2014r. w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim odbyły się Obchody Dnia Budowlanych Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zaproszeni na uroczystość zaszczycili Nas obecnością :

– Pan Piotr Cieśliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
– Pani Halina Zaborowska-Boruch – Z-ca Prezydenta Olsztyna
– Pan Artur Urbański Z-ca Prezydenta Ełku
– Pan Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski
– Pan Artur Wajs – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
– Pan Marek Żelichowski – Z-ca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
– Pan Krzysztof Ciuńczyk – Skarbnik Podlaskiej OIIB wraz z małżonką
– Pan prof. Zbigniew Walczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
– Pan Maciej Kotarski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektora Nadzoru Budowlanego
– Pan doc. Jarosław Niedojadło – Dyrektor Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
– Pan Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów
– Pan Andrzej Słowik – Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie

Przewodniczący Rady Mariusz Dobrzeniecki wygłosił refleksyjne expose poruszające rys historyczny zawodu inżyniera budownictwa oraz odniósł się w swoich wypowiedziach do czasów obecnych.

Za zasługi wniesione pracą na rzecz W-MOIIB Srebrnymi odznakami Honorowymi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznanymi Uchwałą Rady Krajowej PIIB odznaczeni zostali
Kol. Piotr Buchholz, Kazimierz Nowicki, Jerzy Jurec. Ceremonii wręczenia dokonał Przewodniczący Rady Mariusz Dobrzeniecki.

Goście w przemówieniach, życzyli przede wszystkim wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz podkreślali znaczenie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowiących zawód zaufania publicznego.

Po wystąpieniach Gości Kol. Andrzej Stasiorowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB wygłosił prelekcję na temat aktualnego i planowanego prawodawstwa w zakresie ustawy deregulacyjnej oraz prawa budowlanego wraz z pokrewnymi rozporządzeniami. Panel był tak „gorący” jak wchodzące w życie przepisy.

Po zakończeniu bloku okolicznościowego uczestnicy obchodów podzielili się na dwie grupy i udali z przewodnikami na wyprawę po przedzamczu gdzie przedstawiona została historia wraz ze sposobem rewitalizacji przedzamcza na cele hotelowo-konferencyjne z zachowaniem cech architektury okresu baroku.

Dzień budowlanych zakończył się oficjalną uroczystą kolacją, która przedłużyła się do późnych godzin nocnych a rozmów i wymiany poglądów nie było końca………

Listy gratulacyjne otrzymane z okazji Dnia Budowlanych