Posiedzenie Rady W-MOIIB – 19.09.2014r.

W dniu 19.09.2014r. odbyło się okolicznościowe posiedzenie Rady W-MOIIB ponieważ miało miejsce w Sali Kopernik Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim w dniu w którym W-MOIIB obchodziła Dzień Budowlanych.
Głównym celem Rady była nowelizacja budżetu bieżącego roku oraz omówienie prowizorium budżetowego na rok 2015. Dodatkowo przekazano informacje o sprawach bieżących tj. działalności gospodarczej i stronie internetowej oraz przyjęto uchwały regulaminowe.
Na tym posiedzenie rady zakończono dziękując za merytoryczne obrady.