Pierwsze seminarium w Punkcie Informacyjnym W-MOIIB w Ełku – 23.09.2014r.

W dniu 23 września 2014r. w Sali konferencyjnej Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odbyło się szkolenie nt. „Awarii w budownictwie” przeprowadzone przez dr. Piotra Jermołowicza.
W szkoleniu udział wzięły 23 osoby, które otrzymały zaświadczenia o odbyciu szkolenia…
Zachęcamy do zapisywania się do następnych szkoleń organizowanych w Ełku.