W-MOIIB na Ełckich Targach Budowlanych – 26.09.2014r.

W dniu 26 września 2014r. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w charakterze „Partnera” w Ełckich Targach Budowlanych „Twój Dom na Mazurach”, które rozpoczęły się o godz. 10.00. Ceremonii otwarcia dokonali Jarosław Słoma V-ce Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełk.
O godz. 10.30 z naszym udziałem odbył się panel dyskusyjny nt. „Uwarunkowań i kierunków rozwoju budownictwa w regionie”, w którym udział wzięli: Jacek Protas – V-ce Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jarosław Kukliński Z-ca Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku, Wojciech Kierwajtys – Wicepezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Kamil Rutkowski – współwłaściciel Rutkowski Development, Janusz Hinc – Dyrektor Handlowy Porta KMI Poland.
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów miała swoje stoisko w głównej hali targowej wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Ełku, które użyczyło bezpłatnie cześć swojego miejsca na potrzeby Izby.
Całe targi jak i stoisko W-MIIB cieszyły się zarówno w pierwszym (piątek) jak i drugim (sobota) dniu ogromnym powodzeniem co potwierdzają tłumy ełczan przybyłych na niniejsze targi i odwiedzające nasze stoisko.
Przygotował:
Grzegorz Karpa – Dyrektor Biura
Jarosław Kukliński – Z-ca Przewodniczącego W-MOIIB

Informacje z mediów :

http://elk.wm.pl/62577-221757,Elckie-Targi-Budowlane,1578110.html