W-MOIIB na Inauguracjach Roku Akademickiego 2014-2015

W dniach 29-30.09 oraz 01.10.2014r. przedstawiciele W-MOIIB uczestniczyli w Inauguracjach Roku Akademickiego 2014-2015 : – 29.09.2014r. na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – 29.09.2014r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu – 30.09.2014r. na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – 01.10.2014r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.