Zmiana terminu rozpoczęcia kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane! Ostatnie wolne miejsca!

 

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU ROZPOCZĘCIA KURSU !!!

Rozpoczęcie 20-21 października 2018 r.

Ostatnie wolne miejsca na kurs przygotowujący do egzaminu
na uprawnienia budowlane !!! (wszystkie specjalności)

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Olsztynie

Organizowany przez SEP kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

 W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania
administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

 Cena: 1.600,00 zł (możliwość rozłożenia na raty)

 Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 15.10.2018 r.

na rachunek bankowy SEP Olsztyn przed rozpoczęciem kursu:

ING Bank Śląski 95 1050 1807 1000 0023 3331 2540

Zapisy i dodatkowe informacje pod nr tel. 508-165-512,

 lub pocztą elektroniczną na adres: kurs@sep.olsztyn.pl

Kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Państwo TUTAJ