Projekt ustawy o inżynierach budownictwa i projekt ustawy o architektach przekazany do uzgodnień publicznych!

Szanowni Członkowie W-MOIIB !

Do uzgodnień i konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o inżynierach budownictwa, projekt ustawy o architektach oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa.

Poniżej zamieszczamy projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa, projekt ustawy o inżynierach budownictwa i projekt ustawy o architektach.

Projekt_ustawy_o_architektach.pdf

Projekt_ustawy_o_inżynierach_budownictwa.pdf

Projekt_ustawy_przepisy_wprowadzające ustawę_o_architektach_oraz_ustawę_o_inżynierach_budownictwa.pdf

Uwaga możemy mieć wpływ na treść aktów prawnych Nas dotyczących:
Prosimy Państwa o zapoznanie się z powyższymi projektami i przekazywanie uwag w terminie do 17.10.2018r. na adres mailowy sekretariat@wam.piib.org.pl