Postępowanie kwalifikacyjne w sesji II/2018 zakończone

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zawiadamia, że postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych w sesji II/2018 zostało zakończone.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do egzaminu, zostaną powiadomione pocztą listem poleconym ZPO na 30 dni przed egzaminem. Opłaty za postępowanie egzaminacyjne w sesji II/2018 należy dokonywać do dnia 31.10.2018 r. na rachunek bankowy W-MOIIB Millenium Bank 44 1160 2202 0000 0003 1794 0501. Dowód wpłaty prosimy przesłać mailem na adres okk@wam.piib.org.pl
Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji II/2018 – 23 listopada 2018 r.

Informacji o zakwalifikowaniu do egzaminu biuro OKK W-MOIIB udziela również telefonicznie (pod numerem telefonu 89 522 29 95) lub drogą mailową okk@wam.piib.org.pl