Inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczął 20-ty rok akademicki. Uroczystość odbyła się 1 października w Centrum Konferencyjnym. Na wydarzenie licznie przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta, województwa, duchowni oraz studenci. Uroczystość otworzył rektor UWM profesor Ryszard Górecki, który mówił m.in. o planach uczelni w nowym roku akademickim, również w kontekście zmian w szkolnictwie wyższym.

Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady W-MOIIB.

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa już od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, w szczególności z Wydziałem Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz Wydziałem Nauk o Środowisku.

W ramach zawartej współpracy studenci w/w wydziałów kształcący się na kierunkach budownictwo mogą uczestniczyć w organizowanych przez W-MOIIB szkoleniach i seminariach. Natomiast członkowie W-MOIIB uczestniczą w organizowanych przez UWM konferencjach poświęcanych zagadnieniom budowlanym.
W-MOIIB prowadzi wymianę doświadczeń w zakresie planów i programów nauczania na kierunkach budowlanych, z uwzględnieniem obowiązujących standardów nauczania i minimów programowych.
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa co roku nagradza absolwentów autorów najlepszych prac dyplomowych, a ceremonia wręczenia nagród odbywa się właśnie podczas inauguracji wydziałowych.

Wszystkim studentom życzymy jak najlepszych wyników w nauce, satysfakcji z obranych kierunków studiów oraz spełnienia życiowych planów i zamierzeń, nauczycielom akademickim zaś zadowolenia z pracy i dalszych osiągnięć naukowych i dydaktycznych.