Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

28 września 2018 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych, przedstawiciele instytucji pożytku publicznego, biznesu i administracji, władze współpracujących Uczelni oraz studenci rozpoczynający studia w PWSZ w Elblągu.

Spotkanie rozpoczęła projekcja spotu podsumowującego miniony rok Jubileuszowy XX-lecia PWSZ w Elblągu, po którym przemówienie wygłosił Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Kolejno głos zabrali zacni Goście.

Po przemówieniach przyszła chwila na wręczenie najlepszym absolwentom kierunku Budownictwo nagród, ufundowanych przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Andrzej Stasiorowski, Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.

Najważniejszym punktem Inauguracji była immatrykulacja, podczas której ślubowanie złożyli studenci I roku wszystkich kierunków. Oprawę muzyczną przygotował Akademicki Chór PWSZ w Elblągu pod dyrekcją dr Anny Grodziewicz-Cernuto, który odśpiewał tradycyjne pieśni towarzyszące Inauguracji:  Hymn PolskiGaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia.