Zakończyła się XXXIV sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane II/2019 została zakończona. Do egzaminów w 6 specjalnościach podeszło łącznie 155 osób. Wynik pozytywny uzyskało 106 osób. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy na uroczystość wręczenia
decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, która odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. o godzinie 16.00 w Hotelu Omega w Olsztynie (ul. Sielska 1).