Szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych w sesji II/2019

Szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych w sesji II/2019 (22.11.-30.11.2019 r.) jest dostępny w zakładce uprawnienia budowlane. Zapraszamy do zapoznania się. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem W-MOIIB pod numerem telefonu 89 522 29 95 lub mailowo okk@wam.piib.org.pl