Koniec zapisów na Bal choinkowy

Informujemy, że limit miejsc na Bal choinkowy W-MOIIB został już wyczerpany i zamykamy zapisy.