XXIX sesja egzaminacyjna zakończona – uroczyste wręczenie decyzji w dniu 01.07.2017 r.

XXIX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane  zakończyła się w dniu 01.06.2017 r. Do sesji I/2017 złożono 110 nowych wniosków o nadanie uprawnień w 8 specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej, elektrycznej, kolejowej SRK i hydrotechnicznej. Łącznie do egzaminu pisemnego podeszło 108 osób, do ustnego 124 osoby. Uprawnienia budowlane uzyskało 99 osób. Gratulujemy!

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w dniu 01.07.2017 r. (sobota)
o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Hotelu HP Park,
Aleja Warszawska 119 w Olsztynie
.

Program uroczystości:
10.00 – 10.15 Słowo wstępne – otwarcie
10.15 – 10.30 Składanie ślubowania, wręczanie decyzji
10.30 – 10.45 Wystąpienia zaproszonych gości
10.45 – 12.00 Zakończenie uroczystości – słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy!