I WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA 21.06.2017r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa wraz z Stowarzyszeniem Producentów Cementu, Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Cement Ożarów zorganizowali I WARMIŃSKO-MAZURSKĄ KONFERENCJĘ DROGOWĄ, która odbyła się w środę – 21 czerwca 2017r. w Auli 2.16 na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Konferencja miała na celu zainicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości dróg lokalnych poprzez wybór najbardziej ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w tej dziedzinie i połączenie ich z lokalnym potencjałem wykonawczym i miejscowymi surowcami. Konferencja dedykowana była dla samorządowców, inwestorom przemysłowym, środowisku akademickiemu, wykonawcom, projektantom oraz wszystkim podmiotom gospodarczym zainteresowanym efektywną budową dróg w województwie warmińsko-mazurskim. Patronat nad Konferencją objeli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydent Olsztyna, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

W trakcie Konferencji odbył się cykl wykładów przybliżających najnowsze rozwiązania technologiczne, pokaz praktycznych przykładów budowy dróg w Polsce i sposobów finansowania projektów drogowych. Prelegentami byli wybitni naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Białostockiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej i innych instytucji.