W-MOIIB WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH to zwieńczenie pracy jaką Kandydaci włożyli w zdanie niełatwych egzaminów na uprawnienia budowlane.

Uroczystość odbyła się dzisiaj w Hotelu Omega w Olsztynie. Otworzył ją Przewodniczący Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB Jackiem Zabielskim.

Rangę wydarzenia podkreślili zaproszeni Goście: Wojewoda Warmińsko – Mazurski p. Artur Chojecki, Prezydent Miasta Olsztyna p. Piotr Grzymowicz oraz Prezes PIIB p. Mariusz Dobrzeniecki. Dziękujemy również za obecność pozostałym Przedstawicielom: administracji rządowej i samorządowej, organów krajowych PIIB,  urzędów i instytucji, szkolnictwa wyższego oraz samorządów zawodowych z Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

Było wspaniale … chwile pozytywnych emocji, wzruszeń i gratulacji.

Witamy na pokładzie nowych INŻYNIERÓW 👷‍♀️👷‍♂️
i jeszcze raz wszystkim GRATULUJEMY !!! 👏🎉

Poniżej przedstawiamy również skróconą statystykę z zakończonej XXXIX sesji egzaminacyjnej :

👉Do egzaminów w tej sesji przystąpiło łącznie 185 osób:
👉120 osób uzyskało wynik pozytywny,
w specjalnościach:
✅konstrukcyjno – budowlanej – 62 osoby
✅drogowej – 19 osób
✅mostowej – 5 osób
✅sanitarnej – 20 osób
✅elektrycznej – 5 osób
✅kolejowych obiektach budowlanych – 3 osoby
✅hydrotechnicznej – 2 osoby
✅telekomunikacyjnej – 4 osoby

❗️ zdawalność łączna całej sesji 77,97 %