Kolegium Przewodniczących już po pierwszym spotkaniu.

Dnia 12 lipca 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Przewodniczących, które powołano uchwałą XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, omówił z przewodniczącymi Okręgowych Rad Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa ogólne zasady współpracy oraz harmonogram działań związanych z organizacją tegorocznego Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa.

Zdjęcie zostało wykonane w dniu powołania Kolegium Przewodniczących (25 czerwca).

Źródło FB PIIB