Krajowa Rada PIIB ukonstytuowała się i wybrała Prezydium

Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w VI kadencji przypadającej na lata 2022–2026 odbyło się 13 lipca br.

Obrady prowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, wybrany przez delegatów XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na wstępie przyjęto proponowaną liczbę członków Prezydium KR PIIB, tj. 11 osób – prezes Krajowej Rady PIIB, trzech wiceprezesów, sekretarz i skarbnik (wraz z zastępcami) oraz trzech członków prezydium. Kandydatów na członków prezydium zgłosił prezes Krajowej Rady.
Wybrano Komisję Skrutacyjno-Wyborczą, w skład której weszli: Radosław Sekunda (MAZ) – pełniący funkcję przewodniczącego, Piotr Parkitny (ŁOD) – sekretarz, Arkadiusz Gniewkowski (WAM) – członek.

Czytaj dalej ……..

Prezydium Krajowej Rady PIIB

Źródło : www PIIB