Rozmawiamy w sprawach legislacji

W dniu wczorajszym (06.07.2022r.) Prezes PIIB Mariusz Dobrzeniecki wraz z Przewodniczącym Rady W-MOIIB Jarosławem Kuklińskim spotkali się z Ministrem Rozwoju i Technologii p. Waldemarem Budą oraz p. Iwoną Arent – Posłem na Sejm RP.
Rozmowy napawają optymizmem.
Wierzymy, że rola PIIB w zakresie legislacji dot. naszego środowiska będzie rosła w siłę.