Uwaga: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Szanowni Państwo, Członkowie W-MOIIB,

w imieniu Przewodniczącego Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, p. Mariusza Dobrzenieckiego.

Przekazujemy projekty ustaw zmieniających Prawo budowlane z prośbą o ich zaopiniowanie.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag lub propozycji do projektów na adres sekretariat@wam.piib.org.pl do dnia 23 kwietnia 2019 r.

Dziękujemy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo-budowlane – projekt ustawy (15.04.19r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo-budowlane – uzasadnienie (15.04.19r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo-budowlane – OSR (15.04.19r.)

Załącznik_tabela uwag (poz.UD507)