Harmonogram egzaminów w sesji I/2019

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że w zakładce uprawnienia budowlane umieszczono harmonogram egzaminu pisemnego, harmonogram egzaminów ustnych oraz szczegółowy plan egzaminów ustnych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem OKK W-MOIIB.