Termin składania wniosków w sesji I/2017

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że wnioski na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji I/2017 można składać w biurze OKK W-MOIIB (pocztą lub osobiście) w terminie 09.01.2017 r. – 10.02.2017 r. Więcej informacji w zakładce „uprawnienia budowlane”. Zapraszamy do zapoznania się.