Szanowni Inżynierowie wszystkich specjalności,

Szanowni Inżynierowie wszystkich specjalności,

Wydział Geoinżynierii UWM w Olsztynie zaprasza do uzupełnienia wykształcenia i możliwości uzyskania nowego zakresu uprawnień.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz inżynieria środowiska umożliwia po  odbyciu rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz odbyciu półtorarocznej praktyki na budowie ubieganie się o uprawnienia budowlane do:

  • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Absolwent I stopnia kierunku budownictwo po ukończeniu 3 semestrów studiów II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska może uzyskać uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

c