08.02.2024 r. obradowało Prezydium Rady W-MOIIB

Było to pierwsze posiedzenie w tym roku. Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący W-MOIIB Jarosław Kukliński

Głównymi tematami posiedzenia było:
– omówienie pracy Zespołu ds. Przygotowania i realizacji inwestycji- budynku przeznaczonego na siedzibę W-MOIIB;
– informacja z wykonania budżetu W-MOIIB na rok 2023 za 12 m-cy;
– omówienie harmonogramu przygotowań do XXIII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB;
– informacja ze spotkań W-MOIIB;