Spotkanie na Wydziale Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie

Dnia 22 października 2015 roku na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie studentów
z Prodziekanem dr inż. Jackiem Zabielskim oraz Mariuszem Dobrzenieckim Przewodniczącym Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W trakcie spotkania przedstawiono oraz szczegółowo omówiono dane statystyczne funkcjonowania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Studenci Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa mogli również zasięgnąć wiedzy w zakresie trybu nada-wania uprawnień budowlanych, który w swoim wystąpieniu przybliżył Pan Andrzej Stasiorowski Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.

DSC_0120 DSC_0129 DSC_0133 DSC_0127