Obchody Dnia Budowlanych W-MOIIB 2015

2 października 2015r. w Hotelu Rydzewski w Ełku odbyły się Obchody Dnia Budowlanych Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Te uroczyste spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz integracji przedstawicieli środowiska budowlanego.

— Warmia i Mazury to region, który wciąż się rozwija i dlatego warto tu inwestować. Obecnie w naszym regionie największe pokłady finansowe inwestuje się w budownictwo i na pewno jeszcze przez wiele lat ta branża będzie się mocno rozwijała. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza wielu specjalistów, którzy nie boją się wyzwań, dlatego życzę im wielu szalonych inwestycji — mówił Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na początku uroczystości Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wygłosił refleksyjne expose, w którym odniósł się zarówno do czasów współczesnych budownictwa jak i historycznych. Później przyszedł czas na wystąpienia i gratulacje szanownych gości. Swoją obecnością obchody Dnia Budowlanych zaszczycili:
• Paweł Papke – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
• Wioletta Śląska-Zyśk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
• Halina Zaborowska-Boruch – Z-ca Prezydenta Olsztyna
• Artur Urbański – Z-ca Prezydenta Ełku
• Prof. Zbigniew Walczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
• Prof. Mirosław Krzemieniewski – Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku UW-M w Olsztynie
• Dr Jacek Zabielski – Prodziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
• Docent Jarosław Niedojadło – Dyrektor Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
• Maciej Kotarski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
• Zbigniew Patalas – Skarbnik Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
• Jan Chojecki – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie
• Mirosław Nicewicz – Dyrektor Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
• Tomasz Gosiewski – Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie
• Wacław Bryżys – Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie
• Michał Wajda – Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie
• Roman Lulis – Z-ca Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Goście w przemówieniach, życzyli przede wszystkim wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz podkreślali znaczenie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowiących zawód zaufania publicznego.
– Do inżynierów budownictwa zawsze podchodzę z pokorą i ogromnym szacunkiem. Ostatnie lata w naszym województwie to ogromny rozwój, w ramach środków unijnych, powstały piękne inwestycje. Dzięki inżynierom budownictwa nasz region jest coraz piękniejszy, bardziej przyjazny i ekologiczny. Wszystkiego najlepszego – mówiła w czasie swojego przemówienia Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Po uroczystych podziękowaniach i gratulacjach przyszedł czas na nagrody i odznaczenia. W uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej odznaki honorowe przyznane przez Wiceprezesa Rady Ministrów otrzymały Panie: Anna Adamkiewicz, Wiesława Maria Kędzierska-Niemyjska, Elżbieta Lasmanowicz oraz Pan Benedykt Rogala. Z kolei postanowieniem Ministra Gospodarki w uznaniu zasług dla rozwoju energetyki, Odznaką Honorową „Za zasługi Dla Energetyki” wyróżniony został Pan Waldemar Matysiak. Ceremonii wręczenia odznak dokonali: Paweł Papke Poseł na Sejm RP, Wioletta Śląska-Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki.
Na zakończenie oficjalnej części Dnia Budowlanych prelekcję na temat układów komunikacyjnych Warszawskiego Węzła Komunikacyjnego wraz z obwodnicą Warszawy oraz trasy Via Baltica S61 wygłosił Roman Lulis, Z-ca Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Następnie zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej kolacji. Na scenie swoje muzyczne umiejętności zaprezentował Piotr Karpienia, muzyk, który zdobył II miejsce w telewizyjnym programie „Mam Talent”.